Nasze drogi są EKO…

Opublikowane przez admin w dniu

Produkowane przez nas drewniane modułowe drogi tymczasowe zostały specjalnie skonstruowane w celu zastosowania w miejscach, gdzie nie mogą ze względu na obowiązujące przepisy powstać drogi stałe lub też istnieje tylko okresowa konieczność ich funkcjonowania. Według ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody formami ochrony przyrody w Polsce są: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody itp. Na terenach tych nie wolno budować dróg trwałych, istnieje jednak konieczność prowadzenia różnych prac z użyciem ciężkich maszyn. 

Modułowe drewniane drogi tymczasowe spełniają wymagania ustawy o ochronie przyrody a jednocześnie umożliwiają prowadzenie prac ciężkim sprzętem. Nabywcami naszych produktów mogą być przedsiębiorstwa realizujące swoje prace na terenach chronionych środowiskowo oraz innych terenach, gdzie istnieje konieczność wybudowania dróg tymczasowych. Podczas produkcji nie powstają odpady poprodukcyjne (wióry z produkcji są wykorzystywane w innych obszarach produkcji). Brak zanieczyszczenia środowiska w czasie produkcji. 

Podsumowując, nasze drogi są ekologiczne.

Translate »